ความสูงของห้อง : เมตร
ความกว้างของห้อง : เมตร
ความยาวของห้อง : เมตร
 

ปูน ไม้ ยิปซั่ม เหล็ก
พื้นที่ที่ทาสี : ตารางเมตร
ปริมาณการใช้สี : แกลอน
 
         
 
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.