บริษัท เอเชียเพิร์ลเพ็น จำกัด

               ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยกลุ่มบุคคลผู้มีประสบการณ์ด้านสีทาอาคาร,สีทาเรือ,สีสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี โดยเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมสีส่วนใหญ่เป็นของบริษัทต่างประเทศและบริษัทที่ ร่วมทุนและใช้ตรา.... ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่...มุ่งมั่นพัฒนาสีประเภทต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลและดีกว่า เราสามารถทำแทนสี่ต่างประเทศ...ที่เป็นความภูมิใจของเราและ.......เป็นที่ ประจักษ์ทั่วประเทศและประเทศข้างเคียง...... 11 ปีที่ผ่านมาโดยตัวแทนจำหน่ายของเรากว่า 1000 แห่งทั่วประเทศไทย

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.