เทคนิคการทาสี

การทาสีเพื่อให้สีที่นำมาทาคงสภาพที่ดี  มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายปี  ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการทาสี  ดังนี้

 

         1. การเตรียมพื้นผิวที่จะทา  ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวคอนกรีต  ปูนฉาบ  ไม้

              หรือโลหะก็ตาม   ต้องเตรียมพื้นผิวให้แห้ง  สะอาด   ปราศจากฝุ่น

              ละออง  สนิม  ไม่มีไขมันตกค้างอยู่  ถ้าเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนต้อง

              ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 20-30  วัน

         2. ระบบของการทาสี   ต้องปฏิบัติตามระบบการทาสีที่บริษัทผู้ผลิตสีแนะนำ

             เช่น  ผนังปูนฉาบ  ต้องทาสีรองพื้นเพื่อป้องกันการด่างเสียก่อนที่จะ

             ทาสีทับหน้าเพราะผนังปูนฉาบเป็นสารผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ปูนขาว

             ทรายและน้ำ   เมื่อรวมกันจะเกิดเป็นน้ำปูนใสที่มีความเป็นด่างสูงมาก  

                                                                               พอที่จะเกิดปฏิกิริยากับผงสีในชั้นของสีทับหน้าได้  ทำให้เกิดเป็นรอย

                                                                               ด่าง  สีตกไม่สม่ำเสมอกันได้   ถ้าเป็นพื้นผิวเหล็ก    ก็จะต้องทารองพื้น

                                                                               เหล็กป้องกันการเกิดสนิมก่อน จึงจะทา สีน้ำมันทับหน้าได้

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.