เทคนิคการทาสีย้อมเนื้อไม้

1. เนื้อสีใสเปิดทาได้ทันทีไม่ต้องผสมทินเนอร์

2. สำหรับสีย้อมเนื้อไม้ชนิดกึ่งเงามีส่วนผสมของผงสีด้านที่นอนก้นง่าย ดังนั้นเวลาทาควรจะต้องหมั่นคนสีตลอดเวลา สำหรับชนิดเงาไม่จะเป็น

3. ปกติจะแนะนำให้ทา 2-3เที่ยว และไม่ควรเกิน 3เที่ยว เพื่อให้ไม้สามารถคายความชื้นออกได้ (แนะนำสำหรับงานภายใน 2-3 เที่ยว,งานภายนอก 3เที่ยว)

4. ทาได้พื้นที่ประมาณ 75 ตารางเมตร/เที่ยว แต่จะเปลี่ยนแปลงมาก/น้อยคามการพูดซึมของเนื้อไม้

5. ทิ้งให้แห้งสนิท 6-8 ชั่วโมงโดยประมาณ หรือ 24 ชั่วโมง เพื่อให้สีแห้งสนิทก่อนการทาเที่ยวต่อไปจะได้ผิวสีที่เรียบสวย และไม่สิ้นเปลือง ไม่ย่น ควรปล่อยให้แห้งสนิทนาน 2-3 วันก่อนการใช้งาน (อัตราการแห้งขึ้นอยู่กับระดับความชื้นของอากาศ ความพรุนของไม้และชนิดของไม้)

6. ก่อนการทาเที่ยวที่ 2 ให้ขัดลูบเบาๆ ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180-240ตามลายไม้ จะปราศจากเสี้ยนได้ที่ยกตัวขึ้น และเพิ่มการยึดเกาะ

7. สีที่ทาจะได้เฉดสีอ่อนหรือแก่ขึ้นอยู่กับสีเดิมของเนื้อไม้ ควรทดสอบทาบนเนื้อที่ขนาดเล็กก่อน

8. การทาแต่ละชั้นสีจะเข้มขึ้นตามลำดับ ซึ่งโดยปกติจะแนะน้ำให้ทา 2-3 เที่ยว

9. กรณีที่ทาแล้ว 1 เที่ยว หรือ 2 เที่ยวได้เฉดสีที่ต้องการแล้ว แต่ต้องการทาเที่ยวที่ 2 หรือเที่ยว 3 สามารถทำได้โดยเฉดสีไม่เปลี่ยนโดยการทาด้วยสีใสเงา (เบอร์ 004 ) สีใสกึ่งเงา (เบอร์ 010) อีก 1หรือ 2 เที่ยวจะได้ความสวยงาม และเฉดสีที่ไม่เปลี่ยนแปลง

10. สำหรับไม้เนื้อแข็งการดูดซึมน้อย เพื่อให้สีย้อมเนื้อไม้สามารถซึมลึกได้มาก ทาเที่ยวแรกด้วยน้ำมันผสมเบอร์ AP88

 

test

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.