ข้อแนะนำการทาสีอาคาร

สินค้าทุกประเภทย่อมมีวิธีการใช้ที่ถูกต้อง จึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับการทาสีที่ถูกวิธีทำให้ได้งานทาสีที่ดี และเต็มคุณภาพ ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาทาสีที่มีประสบการณ์ยาวนาน ซึ่งจากการพูดคุยพอสรุปได้ว่างานทาสีไม่เพียงแต่กลิ้งสีเป็น และใช้แปรงทาสีเป็นเท่านั้น จะต้องรู้เทคนิคการทาสีอย่างมืออาชีพตั้งแต่การเตรียมพื้นผิว การเตรียมเนื้อสี การทาสีที่ถูกต้อง

 

 

ข้อแนะนำการทาสีที่ถูกต้อง

1. พื้นผิวต้องมั่นใจว่าแห้งสนิทและสะอาดปราศจากคราบไขมัน คราบสีเก่าที่หมดสภาพ รา ตะไคร่ น้ำ ต้องกำจัดให้หมด ถ้าพื้นผิวปูนต้องปล่อยให้แห้งสนิทไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทปราศจากด่างและความชื้น

2. เปิดกระป๋องสีดูสภาพโดยทั่วไป ไม่มี่กลิ่นเหม็น ไม่จับตัวเป็นก้อนเยลลี่ คนให้เข้ากันดี ผสมน้ำถ้าเนื้อสีข้นเกินไป ควรจะค่อยๆเติม เพื่อไม่ให้เนื้อสีใสเกินไปจะทาปิดพื้นผิวไม่ดีต้องทาจำนวนชั้นมากขึ้นกว่าปกติ โดยทั่วไปจะต้องผสมด้วยน้ำสะอาด (น้ำปะปาดีที่สุด) ไม่ควรเกิน 15%

3. เตรียมเนื้อสีให้เพียงพอสำหรับทาแต่ละแผงผนังทำให้เฉดสีเหมือนกัน กรณีต้องผสมน้ำเพิ่มให้ระวังอัตราผสมน้ำให้เท่ากัน ความเข้มของสีจะไม่เท่ากัน ทาแล้วสีเพี้ยนช่างทาสีต้องสังเกตให้ดี และควรทดลองเปรียบเทียบก่อนเล็กน้อย และปรับความเข้มอ่อนใหม่ กรณีที่ทาเพิ่มขณะที่สีเดิมยังไม่แห้งสนิท ฟิลม์เก่าและใหม่จะผสมกลมกลืนกันได้ไม่เกิดแนวเส้นสีทับกันทำให้เส้นเข้มกว่าปกติ ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาด้วยการทาสีใหม่ทั้งแผง การทาสีควรทาจากด้านบนก่อนเท่านั้น

4. เตรียมเนื้อสีเผื่อเหลือเผื่อขาด ถ้าทาแล้วสีหมดและต้องซื้อสีเพิ่ม เพราะถ้าทาไม่จบแผงจะต้องทิ้งไว้ข้ามวันหรือหลายวัน เมื่อทาใหม่จะต้องทาต่อให้จบแผง และเมื่อพบว่ามีโทนสีไม่เสมอกัน เพราะสีต่างเวลาที่ผลิตอาจจะเข้มอ่อนกว่าเดิมเล็กน้อย หรือเพราะส่วนผสมของน้ำไม่เท่ากัน และแน่นอนรอยต่อของสีเก่าและสีใหม่ทับกันจะเป็นจุดที่สีเข้มกว่าจุดอื่น จำเป็นต้องทาทับใหม่อีกครั้งทั้งแผง เพื่อให้ได้ฟิลม์สีที่เสมอกันทั้งหมด สิ้นเปลืองค่าสีและค่าช่างมากขึ้น กรณีเฉดสีอ่อนๆ จะสังเกตได้ยาก สีเฉดกลางๆ และสีเข้มจะเป็นปัญหามากที่สุด

5. กรณีที่สีเกิดเปรอะเปื้อนหลังจากการทาสีเรียบร้อยแล้ว บางรายไม่เข้าใจคิดว่าทาสีปิดเฉพาะรอยเปื้อนก็ใช้ได้ ยิ่งทามากขึ้นฟิลม์สียิ่งเข้มก็ต้องเก็บสีใหม่ทั้งแผง วิธีที่แนะนำคือทำความสะอาดรอยเปื้อน เช็ดถูด้วยน้ำสะอาดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้รอยเปื้อนจางที่สุด แล้วจึงเก็บงานจะทำให้เปลืองเนื้อสีน้อยที่สุด

6. การทาสีทุกครั้งควรทดลองทาบนพื้นผิวเล็กน้อย เพื่อความพึงพอใจของโทนสี หรือเปรียบเทียบโทนสีใหม่กับสีเดิมที่ทาไปแล้วเพื่อปรับแต่งความเข้มอ่อนก่อนทาจริงทุกครั้ง

 

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นส่วนความรับผิดชอบของช่างทาสี ผู้รับเหมาทาสีและเจ้าของบ้าน เพื่อการทาสีที่มีประโยขน์สูงสุด และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

 

***ข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางให้ทีมงานขายในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเข้าใจ และแนะนำให้ช่างทาสี เจ้าของล้าน ผู้รับเหมา เพื่อการทาสีที่ถูกวิธี เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และได้รับประโยชน์สูงสุด

 

 

"การซื้อสีแต่ละครั้งแนะนำให้ซื้อเผื่อเหลืออย่าซื้อเผื่อขาด สีเหลือทาเพิ่มได้ ถ้ายังไม่เปิดใช้คืนร้านค้า คืนบริษัทฯ ได้ ซื้อสีขาดไม่พอใช้ ซื้อเพิ่มใหม่อาจจะต้องทาใหม่ทั้งแผง เปลืองเงิน เปลืองเวลา"

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.