คุณสมบัติของสีที่ดี

ในการผลิตสีออกมาจำหน่ายในท้องตลาด  แต่ละบริษัทผู้ผลิตสีจะต้องทำการค้นคว้าวิจัย  เพื่อให้ได้สูตรของสีแต่ละชนิดออกมาตรงตามเป้าหมายที่ตลาดต้องการ  ทั้งยังต้องการให้คุณภาพของสีดี  ไม่แพ้สีของบริษัทอื่นๆคุณสมบัติเหล่านี้ที่ต้องค้นคว้าวิจัย  เช่น  ทาง่ายแห้งเร็ว  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไม่ซีดจางเร็ว  เกาะยึดแน่นกับพื้นผิวของชิ้นงาน  เมื่อทาสีแห้งแล้ว  สีจะเป็นเงางาม  สีที่อยู่ในแกลลอนสามารถเก็บไว้ได้นาน  ไม่เสียซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเพราะการใช้วัตถุดิบที่ดีเป็นองค์ประกอบทั้ง  4  ของสีดังกล่าว  เมื่อสีมีคุณภาพสูงและในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานนั้นๆ  สิ่งที่สำคัญก็คือการนำเอาวัตถุดิบที่ดี  มาผลิตเป็นสีซึ่งจะต้องมีราคาค่อนข้างสูง  ทำให้สีที่มีคุณภาพที่ดีต้องมีราคาที่ค่อนข้างสูงไปด้วย   ยิ่งกว่านั้นในการผลิตสียังต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งการลงทุนก็ต้องใช้เงินทุนที่สูงตามไปด้วย 

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.