สีกับความปลอดภัย

สี มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน การเดินทาง และในชีวิตประจำวันของคน ความสัมพันธ์ของสีกับความปลอดภัย ซึ่งจะมีแสงมาช่วยให้เกิดความสว่างภายในห้องที่กำลังทำงานหรือปฏิบัติงาน  สีและแสงมีความสัมพันธ์ต่อความปลอดภัย สีและแสงมีส่วนช่วยให้ภายในห้องทำงานสว่าง  โดยการใช้แสงเท่าเดิม  กล่าวคือ  สีที่ใช้ทาผนังและฝ้าเพดานที่อยู่ในโซนขาว  จะทำให้การสะท้อนของแสงเป็นไปได้ดี ทำให้ภายในห้องดังกล่าวมีความสว่าง ผู้ปฏิบัติงานในห้องดังกล่าวเกิดการกระปรี้กระเปร่าอยากปฏิบัติงาน  ไม่ง่วงนอน  ในทางตรงกันข้ามถ้าภายในห้องดังกล่าวทาสีมืดทึบ  เช่น  สีเทา  สีดำ  จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกอึดอัด  เกิดอาการง่วงนอน  การปฏิบัติงานก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้

สีมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  สีจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความหมายของเครื่องจักรหรือวัสดุนั้นๆ  กล่าวคือ  ในธรรมชาติของสีที่มนุษย์ได้เห็นอยู่ทุกวัน ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่จะเห็นสีแดงของดวงอาทิตย์ตอนขึ้นและตก จะเห็นสีของไฟที่ลุกไหม้อยู่ในเตา เป็นสีแดงหรือสีแสด ดังนั้นสามัญสำนึกของคนเราจึงบ่งบอกว่า  สีแดงหรือสีแสดเป็นสีที่มีความร้อน  มีอันตราย  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรกลจึงใช้สีแดงหรือสีแสดพ่นหรือทาชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตราย  เพื่อเป็นการเตือนภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังอยู่เสมอ

ความหมายของสีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นจำนวนมาก การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยถือเป็นหลักสำคัญประการแรกดังนั้นจึงต้องใช้สีมาเกี่ยวข้อง กับสามัญสำนึกของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จึงกำหนดสีเพื่อใช้เป็นสื่อความหมาย แทนภาษาหรือคำพูดที่เห็นกันโดยทั่วๆ ไป เช่น  ไฟสัญญาณจราจรตามสี่แยก  สามแยกต่างๆ ซึ่งมี  3  สี คือ

          สีแดง          หมายถึง          หยุด  อันตราย  ไฟ

          สีเหลือง      หมายถึง          เตรียมตัว  ระวัง

          สีเขียว         หมายถึง          ความปลอดภัย  ไป

การใช้สียังนำมาประยุกต์เป็นสัญลักษณ์ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ  เพื่อให้ทราบว่าสีต่างๆ  ที่ทาหรือพ่นเอาไว้ที่วัตถุต่างๆ  เป็นวัตถุชนิดใดหรือภายในมีอะไรอยู่ในวัตถุดังกล่าว  เช่น

          ท่อน้ำที่ทาหรือพ่นด้วยสีดำ              [    ]           หมายถึง         ท่อน้ำทิ้ง

          ท่อน้ำที่ทาหรือพ่นด้วยสีเขียว          [    ]           หมายถึง         ท่อน้ำสะอาด

          ท่อเหล็กที่พ่นหรือทาด้วยสีน้ำเงิน   [    ]           หมายถึง         ท่อไอน้ำ

          ท่อเหล็กที่พ่นหรือทาด้วยสีแสด      [    ]           หมายถึง         ท่อร้อยสายไฟฟ้า

          ท่อเหล็กที่พ่นหรือทาด้วยสีเหลือง   [    ]          หมายถึง         ท่อแก๊ส

          ท่อเหล็กที่พ่นหรือทาด้วยสีน้ำตาล  [    ]          หมายถึง         ท่อน้ำมัน

          ท่อเหล็กที่พ่นหรือทาด้วยสีม่วง       [    ]           หมายถึง         ท่อกรดหรือท่อด่าง 

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.