ข้อควรปฏิบัติก่อนการทาสี

ในการทาสี  สิ่งแรกที่ทุกคนต้องคำนึงถึง  คือ  ความสวยงามของอาคารบ้านเรือน  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงตามมาก็คือ  ความทนทานของสีที่ใช้ทาให้มีคุณค่าความคงทนถาวรมากที่สุด  สมกับที่ได้เสียเงินซื้อสีมาทาอาคารบ้านเรือนเพื่อให้ได้ผลตามที่มุ่งหวังเอาไว้จึงต้องปฏิบัติดังนี้

1. ต้องเลือกซื้อสีที่มีคุณภาพสูง

2. ต้องเลือกซื้อสีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ

3. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่พิมพ์เอาไว้ที่ข้างแกลลอน  พร้อมทั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามกรรมวิธีที่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ขายแนะนำอย่างเคร่งครัด

4. ต้องไม่พยายามทำตนเป็นนักค้นคว้าทดลองนอกห้องปฏิบัติการอย่างเด็ดขาด

5. ถ้ามีข้อสงสัยประการใด  ให้สอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ขาย  ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำอยู่ตลอดเวลา

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.