สีมีผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์

ฟารีดา อาซาดุลลินนา นักจิตวิทยาชาวโซเวียดผู้หนึ่ง ได้กล่าวถึงอิทธิพลของสีที่มีผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์ไว้ว่า คนที่ชอบสีอะไรจะมีจิตใจอย่างไร และสีนั้นๆ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึงของตนอย่างไร อาทิ

สีขาว                   เป็นสัญลักษณ์ของสีในอุดมคติที่ไม่ก่อความรำคาญหรือข้อโต้แย้งใดๆ

สีเทา                   เป็นสัญลักษณ์ของสีที่ต้องการความประนีประนอม บางครั้งก็ว่าเป็นสีของคนที่มีลักษณะชอบให้เหตุผลและไม่ค่อยจะ

                            ไว้วางใจใครง่ายๆ

สีน้ำตาล              เป็นสัญลักษณ์ของความกระวนกระวายใจ ความไม่พึงพอใจ

สีม่วง                    เป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับ คนที่ชองสีม่วงเป็นคนที่มีลักษณะอ่อนไหวเจ้าอารมณ์ พบว่าสีม่วงเป็นสีที่สามารถชัก

                             จูงให้เด็กๆ หลงใหล เชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์

สีเหลือง               เป็นลักษณ์ของคนขี้สงสัย สีเหลืองช่วยให้ระบบประสาทเข้มแข็งปลูกฟังการคิด การมองในเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิด

                             ขึ้นในแง่ที่ดี

สีฟ้าอ่อน             เป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีจิตใจกระชุ่มกระชวย ปราศจากความเศร้าหมอง ช่วยกล่อมจิตใจ ช่วยบรรเทาความ

                             เจ็บปวด ทำให้รู้สึกเย็นสบาย มีความอดทน ช่วยให้ลดอุณหภูมิในร่างกายและลดความดันโลหิตลงได้เล็กน้อย

สีแดง                   เป็นสัญลักษณ์ของความมีพลัง สร้างความตั้งมั่นในกิจกรรมที่กระทำ ความเกรียงไกรและอารมณ์ร้อน เป็นสีที่ทำ

                             ให้แสบตา เมื่อยตาได้ง่าย เป็นสีที่กระตุ้น ประสาทได้ดี สีแดงเป็นสีเด่น สะดุดตาคนในทันทีทันใด แต่ก็เป็นสีที่

                             คนเบื่อได้เร็วเช่นกัน

สีชมพู                 เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนนุ่ม ค่อนข้างจะเป็นเด็กเล็กหรือทารก

สีเขียว                  เป็นสัญลักษณ์ของความสุขสงบ คนที่ชองสีเขียวจะเป็นคนที่ชอบแสดงความสามารถ สำหรับคนที่ไม่ชอบสีเขียว

                             อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวกับปัญหาในชีวิตประจำวัน

สีน้ำเงินแก่         เป็นสัญลักษณ์ทางสื่อถึงความสงบของจิตใจที่มีอยู่ในคนที่อิ่มเอิบ เบิกบาน ที่สามารถะวางเป้าหมายของชีวิตได้ คนที่

                             ชอบสีน้ำเงินแก่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบสมถะ ถ่อมตัวและมีแนวโน้มที่จะโศกเศร้า ขาดความเชื่อมั่น  สีนี้ดูแล้วสบายตา

                             ช่วยขจัดความเครียด

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.