วิธีการทาสีที่ถูกต้อง

1. เลือกสีวันที่ผลิตวันเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

2. ซื้อสีต่างวันที่ผลิตทาบบนพื้นเดียวกันควรเทเนื้อสีผสมกัน เพื่อให้เฉดสีเหมือนกันและการผสมน้ำสะอาดไม่

ควรเกิน 10-15%และผสมน้ำสะอาดเท่ากันทุกครั้งจะได้ความเข้มของสีเท่ากัน

3. ซื้อสีเผื่อเหลือ เพราะถ้าขาดเล็กน้อยซื้อเพิ่มเติมทาใหม่สีอาจจะเข้มอ่อนไม่เท่ากัน

4. เตรียมเนื้อสี และทางานให้เสร็จทีละแผง ถ้ามีสีเหลือนำไปผสมในถังใหม่เพื่อเตรียมทาแผงต่อไป

5. กรณีเตรียมเนื้อสีผิดพลาดทาไม่หมดทั้งแผงสีหมดต้องเปิดถัง หรือแกลลอนใหม่ต้องระวังปริมาณน้ำสะอาด

ที่ผสม เพราะถ้าไม่เท่าของเดิม สีจะอ่อนไม่เท่ากัน และจะเกิดรอยต่อของสีทับกัน กรณีนี้จำเป็นต้องทาใหม่ทั้ง

แผงอีกครั้ง

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.