ความรู้เรื่องเฉดสีและการแก้ปัญหา
 
การผลิต
1.เฉดสีที่พิมพ์ในแคตตาล็อกเป็นหมึกพิมพ์ไม่ใช้สีจริง ฉะนั้นเฉดสีจริงจะใกล้เคียงแคตตาล็อกสีเท่านั้น
2.เฉดสีที่ผลิตแต่ละ BATCHจะเข้มหรืออ่อนกว่ากันเล็กน้อยไม่เหมือนกัน 100%
 
 
การเก็บรักษา
1.สีที่มีอายุการเก็บไม่เท่ากันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเฉดสี และแต่ละเฉดสีก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากัน
2.สีที่เก็บในอุณหภูมิห้องที่ต่างกัน เช่น ถังสีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ร้อน หรือแดดส่องถึงวันละหลายชั่วโมง สีที่เน่าเสีย และเฉดสีเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าสีที่เก็บในที่ปกติ
 
การผสมน้ำก่อนทาสี
โดยปกติสีหลายชนิดสามารถทาได้ทันทีหลังจากคนสีให้เข้ากันได้ดี แต่โดยปกติช่างทาสีนิยมผสมน้ำในเจือจาง
 
1.การเจือจางด้วยน้ำสะอาดไม่ควรเกิน 10-15%
2.การเจือจางน้ำสะอาดในปริมาณที่ไม่เท่ากันมีผลต่อเฉดสีเข้มอ่อนไม่เท่ากัน
3.การทาสีต่าง BATCH
   3.1 การผลิตสีน้ำแต่ละ BATCH เฉดสีจะไม่เหมือนกัน 100%
   3.2 เมื่อทาสีต่าง BATCH เพื่อให้ได้เฉดสีที่ไม่เพี้ยนควรจะนำสีต่าง BATCH ผสมด้วยกันก่อนเพื่อให้มีเฉดสีเหมือนกัน
4.การทาสี
 
การทาสีของช่างสีที่มีประสบการณ์
 
1.ดู BATCH ถ้าไม่แน่ใจจะนำสีที่คนเรียบร้อยแล้วผสมกัน 2-3 ถัง ให้สีเหมือนกัน
2.การทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง หรือสีรองพื้นปูนเก่าจะไม่เข้มงวด
3.การทาสีทับชั้นแรกจะทาตามสบายไม่สนใจเรื่องเฉดสี
4.การทาสีทับหน้าชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 จะทาให้จบเป็นแผง ถ้ามีเศษเหลือทาไม่จบแผงจะเทผสมในถังต่อไปป้องกันสีไม่เหมือน
5.ความรับผิดชองของบริษัท
    บริษัทฯ รับผิดชอบคุณภาพของสี ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเท่านั้น เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน และไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันได้
 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.