สีซีโก้คลาสสิค
 

SEACO

   CLASSIC

     ซีโก้คลาสสิค

    สีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายนอกและภายใน

     มาตรฐาน มอก.272-2549

            

                  มอก.272-2549

        สีที่ได้รับเครื่องหมาย มอก.

       มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติของซีโก้คลาสสิค

 

     สีทาภายนอกทนต่อการขัดถูมากกว่า  3,000  ครั้ง

      ตามมาตรฐาน  ASTM  2486  Method A

     และทนต่อการเช็ดล้างมากกว่า  10,000  รอบ

 


     ผ่านการทดสอบการเกิดตะไคร่น้ำโดยการเพาะเชื้อ

     ตะไคร่น้ำ  3  สายพันธุ์ไทย  28 วัน ไม่เกิดตะไคร่น้ำ

 


     ผ่านการทดสอบการเกิดเชื้อรา

     ตาม  มอก. 285

 


  
    ผ่านการทดสอบโดยการเร่งสภาวะ

    ตาม  ASTMG  154

 


    ผ่านตาม  มอก. 285 เล่ม 27

    ผ่านตาม  มอก. 285 เล่ม 28

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.