สีซีโก้ชิลด์
 

สีซีโก้ชิลด์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศ  มอก. 2321 - 2549

สำหรับทาภายนอกและสำหรับทาภายในทุกกลุ่มสี

 

  
   สีทาภายนอกทนต่อการขัดถูมากกว่า  3,000  ครั้ง

   ตามมาตรฐาน  ASTM  2486  Method A

   และทนต่อการเช็ดล้างมากกว่า  10,000  รอบ

 


   ผ่านการทดสอบการเกิดตะไคร่น้ำโดยการเพาะเชื้อ

   ตะไคร่น้ำ  3  สายพันธุ์ไทย  28 วัน ไม่เกิดตะไคร่น้ำ

 


   ผ่านการทดสอบการเกิดเชื้อรา

   ตาม  มอก. 285

 


  
  ผ่านการทดสอบโดยการเร่งสภาวะ

  ตาม  ASTMG  154

 


  ผ่านตาม  มอก. 285 เล่ม 27

  ผ่านตาม  มอก. 285 เล่ม 28

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.