สีซีโก้สตาร์
 

สีเคลือบเงา,สีน้ำอะครีลิค

สำหรับภายนอกและภายใน

ขั้นตอนการทาสี

 

การเตรียมพื้นผิว :

เพื่อให้ยึดเกาะพื้นผิวปูน  ไม้  หรือเหล็กได้ดี  สวยงามและทนทาน  ก่อนทาสีทุกครั้งควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด  ปราศจากฝุ่น

คราบน้ำมัน  เชื้อรา  ตะไคร่น้ำและสนิมออกให้หมด  หากเป็นผนังเก่าและสีเดิมอยู่ในสภาพชำรุด  ต้องล้างสีเก่าออกเสียก่อน  พื้นผิวที่

จะทาต้องแห้งสนิทและอยู่ในสภาพเรียบร้อย  พื้นผิวที่แตกร้าวควรซ่อมแซมรอยนั้นให้เรียบร้อยเสียก่อน

 

การทาสีรองพื้น :

สีรองพื้น คือ สีที่ใช้ทาพื้นผิวชนิดต่างๆ  ก่อนทาสีด้านนอก  ช่วยให้สีด้านนอกยึดเกาะผิวได้ดี  และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง

พื้นผิวกับสีด้านนอก  ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียกับพื้นผิวชนิดต่างๆ  ดังนี้

พื้นปูน             สีรองพื้นปูนใหม่จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยด่างบนสีด้านนอก  สีจึงสวยงาม  ทนทานไม่แตกล่อนง่าย

พื้นผิวไม้         สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา  ช่วยป้องกันยางไม้  และน้ำยารักษาเนื้อไม้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีด้านนอก  จึงไม่เกิดรอยด่าง

พื้นผิวเหล็ก     สีรองพื้นเหล็กกันสนิม  ช่วยป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก  และเสริมการยึดเกาะของสีด้านนอก  สีจึงสวยสดทนทาน

 

การทาสีด้านนอก :

ควรทา 2 ครั้ง  โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาครั้งแรกแห้งสนิทเสียก่อน  แล้วจึงทาทับอีกครั้งหนึ่ง  การเลือกสีด้านนอกควรเลือกให้ถูกประเภท

ของงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และควรเลือกใช้ยี่ห้อเดียวกันเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.